ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

dis logo

H MAVICO ΕΠΕ ανακοινώνει την συνεργασία της με τον Γερμανικό οίκο DIS. Ο Γερμανικό οίκος DIS κατασκευάζει ποιοτικά μηχανήματα καθαρισμού με εκτόξευση ξηρού πάγου.

Η MAVICO ΕΠΕ έχει την αποκλειστική αντιπροσωπεία για τα μηχανήματα της DIS σε Ελλάδα και Κύπρο, επίσης καλύπτει τα μηχανήματα σε ανταλλακτικά , αναλώσιμα και service.

ΜΑΙΟΣ 2010

rpr logo

H MAVICO ΕΠΕ ανακοινώνει την συνεργασία της με τον Νορβηγικό οίκο RPR. Ο οίκος RPR κατασκευάζει μηχανήματα για αποχρωματισμό, αποσκωριασμό και αφαίρεση κάθε είδους επικαλύψεων από μεταλλικές επιφανειών με επαγωγικό πεδίο.

Η MAVICO ΕΠΕ έχει την αποκλειστική αντιπροσωπεία για τα μηχανήματα της RPR σε Ελλάδα και Κύπρο.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

H MAVICO ΕΠΕ ανακοινώνει την συνεργασία της με τον Γερμανικό οίκο Borrack GmbH.

Ο οίκος Borrack κατασκευάζει υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικές συσκευές επεξεργασίας νερού. Οι συγκεκριμένες συσκευές λειτουργούν με ηλεκτρικό πεδίο και προστατεύουν τα δίκτυα σωληνώσεων από επικαθίσεις αλάτων, ασβεστίου καθώς και διάβρωση.