ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 3000 BAR

Diktyo1 1
Diktyo1 2
Diktyo1 3
Diktyo1 4
Diktyo1 5
Diktyo1 6
Diktyo1 7
Diktyo1 8
Diktyo2 1
Diktyo2 2
Diktyo2 3
Diktyo2 4
Diktyo2 5
Diktyo2 6
Diktyo2 7
Diktyo3 1
Diktyo3 2
Diktyo3 3
Diktyo3 4
Diktyo3 5

Κατασκευές σταθερών δικτύων νερού υψηλής πίεσης για :

• Τσιμεντοβιομηχανίες

• Ναυπηγεία

• Διυλιστήρια

• Χημικές βιομηχανίες

• Βιομηχανίες τροφίμων

• Σε κάθε είδους βιομηχανία όπου απαιτείται υψηλή πίεση νερού


Το σταθερό δίκτυο προσφέρει λήψεις νερού υψηλής πίεσης σε όποια σημεία επιθυμείτε, έτσι αποφεύγεται το άπλωμα ελαστικών σωλήνων μεγάλου μήκους.

Πλεονεκτήματα των σταθερών δικτύων είναι :

• H ασφάλεια του χειριστή.

• Εξοικονόμηση χρόνου κατά την εργασία.

• Οικονομία στους σωλήνες λόγω μικρότερων φθορών.

Brochure .PDF