Εφαρμογές

Ορισμένοι από τους βασικούς τομείς εφαρμογής των ανωτέρω τεχνολογιών είναι:

 • • Διυλιστήρια - Πετροχημικά
  • Offshore
  • Συντήρηση αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και καυσίμων
  • Συντήρηση και ανακαίνιση τεχνικών έργων
  • Δημόσια έργα
  • Ναυπηγεία - Ναυτιλία
  • Χημικές βιομηχανίες
  • Τσιμεντοβιομηχανίες
  • Χαλυβουργεία
  • Χυτήρια
  • Βιομηχανίες τροφίμων
  • Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Μεταφορικά μέσα
 •