Ειδικά συστήματα για την εξώλκηση, μεταφορά, εξωτερικό και εσωτερικό καθαρισμό των εναλλακτών θερμότητας. Με τα συγκεκριμένα μηχανήματα η διαδικασία της εξώλκησης και του καθαρισμού των εναλλακτών γίνεται ταχύτατα και με ασφάλεια.

Προϊοντικός κατάλογος.PDF

gen1
gen2
gen3
gen4

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ