ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

LOGO2 MAVICOlogo_equipmentPeinemann.png

H MAVICO ΕΠΕ παραδίδει εξωλκέα Peinemann Bundle Extractor 45T στην PMS Energo.

Peinemann-SAM 0929 1s
Peinemann-SAM 0945 1s
Peinemann-SAM 0947 1s
SAM 0987s