Παρελκόμενα - εξαρτήματα για τα μηχανήματα παγοβολής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θρυματιστής πάγου Scrambler
 
     
• Συσκευή για θρυματισμό του ξηρού πάγου.
• Ο ξηρός πάγος θρυματίζεται από 3 mm που έχει αρχικές διαστάσεις, σε σωματίδια των 0,5 mm.

Ο θρυματισμένος ξηρός πάγος είναι ιδανικός για καθαρισμούς σε ευαίσθητα αντικείμενα όπως ηλεκτρικοί πίνακες, ολοκληρωμένα κυκλώματα, εκτυπωτικές μηχανές, προσόψεις, γυάλινες επιφάνειες.
 

 

Φίλτρα επεξεργασίας αέρα
   
• Ειδικά φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου ο αέρας του αεροσυμπιεστή είναι χαμηλής ποιότητας.
• Η χρήση του φίλτρου προστατεύει τα πνευματικά συστήματα του μηχανήματος από φθορά και απομακρύνει την υγρασία του αέρα.
 

 

 

 
Σύστημα καθαρσιμού αγωγών
 
     
• Ρομποτικό σύστημα για εσωτερικό καθαρισμό αγωγών.
• Καθαρίζει αγωγούς από DN 250 mm εώς DN 400 mm
 

 

 

 
Πιστόλια εκτόξευσης ξηρού πάγου
     
Πιστόλια εκτόξευσης ξηρού πάγου για μονοσωλήνια και δισωλήνια συστήματα.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακροφύσια καθαρισμού
     
• Πλήρης σειρά από διάφορα ακροφύσια ώστε να επιλέγεται το κατάλληλο ακροφύσιο ανάλογα με την εφαρμογή καθαρισμού.
• Υπάρχουν έτομες συλλογές αλλά και μεμονωμένα ακροφύσια
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σωλήνες παγοβολής
   
Σωλήνες παγοβολής για μονοσωλήνια και δισωλήνια συστήματα  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Θερμομονωτικά δοχεία αποθήκευσης ξηρού πάγου
   
• Σωλήνες παγοβολής για μονοσωλήνια και δισωλήνια συστήματα
• Δοχεία 100kg και 200 kg