ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

 

Μηχάνημα παγοβολής Mini-Jet Basic
   
Πλήρως αεροκίνητο.
Απαιτούμενη ποσότητα αέρα 2,8 -12 m³/min.
Πίεση λειτουργίας 1-16 bar
Το δυνατότερο δισωλήνιο μηχάνημα.
Μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των εργασιών.
Το μηχάνημα διατίθεται προς ενοικίαση, υπό προϋποθέσεις.
 
Όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.