Η υδροβολή (χρήση συστημάτων νερού υψηλής πίεσης) είναι μια οικολογική και απόλυτα φιλική με το περιβάλλον μέθοδος καθαρισμού επιφανειών με σημαντικές εφαρμογές σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Προσφέρεται ιδιαίτερα για την επίλυση προβληματικών περιπτώσεων όπως η απομάκρυνση σκουριάς ή ο καθαρισμός από χρώματα, επιχρίσματα και άλλες επικαλύψεις που είναι δύσκολο και πολύ χρονοβόρο να επιτύχουμε μέσα από κλασικές μεθόδους χημικού καθαρισμού. Η υδροβολή αποτελεί την ιδανική λύση ακόμη και για περιπτώσεις καθαίρεσης σκυροδεμάτων χωρίς να επηρεάσουμε τον οπλισμό του κτίσματος ή κοπής μετάλλων όταν πρέπει να αποφευχθούν υψηλές θερμοκρασίες. Ενδεικτικές εφαρμογές που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα μηχανήματα υδροβολής – υδροκοπής, περιλαμβάνουν συνοπτικά:

 • Αφαίρεση Σκουριάς – Αφαίρεση Χρωμάτων με υδροβολή

 • Καθαρισμό επιφανειών με υδροβολή

 • Απομάκρυνση επιχρισμάτων, χρωμάτων, επικαλύψεων με υδροβολή

 • Υδροκοπή για καθαίρεση - κοπή σκυροδέματος

 • Υδροκοπή μετάλλων

 • Καθαρισμός με υδροβολή σε:

  • Εναλλάκτες θερμότητας

  • Δεξαμενές – αυτόκλειστες

  • Αγωγούς

  • Διάδρομοι αεροδρομίων

 • Μηχανήματα υδροβολής για εργασίες σε περιστροφικούς φούρνους παραγωγής τσιμέντου, μαγνησίας.

 • Μηχανήματα υδροβολής για εργασίες σε αγωγούς φυσικού αερίου

 • Απομάκρυνση οξειδίων έλασης σε χαλυβουργεία με υδροβολή

ydrovoli-generic
ydrvoli-generic
ydrvoli-generic
ydrvoli-generic
ydrvoli-generic
ydrvoli-generic