Συστήματα Pigging

Παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις συστήμάτων Pigging για κάθε εφαρμογή καθαρισμού και διαχείρησης δικτύων σωληνώσεων.
Τα συστήματα μπορεί να είναι αυτόματα με PLC ή χειροκίνητα.
Η σειρά των προϊόντων καλύπτει διαμέτρους εώς DN 350.
Υπάρχει πλήρης γκάμα από ειδικές βάνες, χώρους στάθμευσης και φόρτωσης του Pig καθώς και ειδικά συστήματα ανάμιξης και διανομής (manifolds)