Τα συστήματα pigging βασίζονται σε μια απλή ιδέα :
Ένα κατάλληλα διαμορφωμένο στη διατομή του σώμα (ξέστρο) χρησιμοποιείται για να προωθηθεί μέσα στο δίκτυο ώστε να το εκκενώσει και να το καθαρίσει, από το περιεχόμενο του.

Η απλή αυτή μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντλήσει, να αναμίξει να διαχωρίσει ποσότητες υλικού αλλά και να καθαρίσει δίκτυα σωληνώσεων. Έιναι μια οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον, μέθοδος καθαρισμού.

Η μέθοδος Pigging μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα υλικά όπως υγρά, παχύερευστα αλλά και σκόνες.

Η εφαρμογή των συστημάτων pigging καλύπτει όλους τους βιομηχανικούς τομείς όπως:
• Διυλιστήρια / πετροχημικά
• Λιπαντικά
• Φαρμακοβιομηχανίες
• Καλλυντικά
• Βιομηχανίες τροφίμων
• Βιομηχανίες ποτών / αναψυκτικών
• Χημικές βιομηχανίες
• Βιομηχανίες χρωμάτων


Παρουίαση.PDF

gen1
gen2
gen3
gen4
gen5
gen6
gen7
gen8

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ