Οι γεννήτριες αζώτου σας δίνουν τη δυνατότητα να παράγεται άζωτο καθαρότητας εώς και 99,9999 % από πεπιεσμένο αέρα.

Το άζωτο χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς όπως:

• Βιομηχανίες φαρμάκων
• Βιομηχανίες τροφίμων
• Συσκευασία τροφίμων/φρούτων
• Κοπές με Laser
• Offshore
• Ελαστικά αυτοκινήτων
• Υαλουργίες
• Βιομηχανίες χρωμάτων
• Βιομηχανίες χημικών - πετροχημικών

 

Πλεονέκτημα της χρήσης γενννήτριας αζώτου
σε σχέση με την αγορά φιαλών

• Σταθερή υψηλή ποιότητα αζώτου
• Παραγωγή της επιθυμητής ποσότητας τη στιγμή που απαιτείται
• Δεν υπάρχουν έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης των φιαλών
• Ανεξαρτητοποίηση από τους προμηθευτές αζώτου και τις διακυμάνσεις στην τιμή του.
• Οικονομία εώς και 80% σε σχέση με την αγορά φιαλών αζώτου.

 

Γεννήτριες παραγωγής Οξυγόνου

• Οι γεννήτριες παραγωγής οξυγόνου μπορούν να παράγουν οξυγόνο καθαρότητας εώς 99,5 %.
• Επίσης υπάρχουν συστήματα παραγωγής οξυγόνου για πλήρωση φιαλών.