Μηχανήματα


Το σύστημα αποτελείται από μια γεννήτρια επαγωγικού ρεύματος και την κεφαλή που εκτελεί την επαγωγική θέρμασνη. Η επαγωγική κεφαλή συνδεέται με ειδικά καλώδια τα οποιία έχουν σύστημα υδρόψυξης.
Υπάρχουν κεφαλές σε διάφορες διαστάσεις και σχήματα ανάλογα με την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθούν.

Τεχικά χαρακτηριστικά
Ισχύς :50 kW, Ρεύμα 3 φασικό 360 -500 V, 50/60 Hz
Ασφάλεια :3 φασική ασφάλεια 125 Α
Ενεργειακή απόδοση :90%
Σύστημα ψύξης :Υδρόψυξη (10 l/min , 4 bar)
Βάρος :220 kg
Διαστάσεις :800 x 600 x 800 mm