Πρόκειται για μια καινοτομική μέθοδο υψηλής παραγωγικότητας και χαμηλού κόστους για αποχρωματισμό και αποσκωριασμό από μεταλλικές επιφάνειες.

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην τοπική επαγωγική θέρμανση η οποία διασπά το δεσμό μεταξύ του υλικού που θα αφαιρεθεί και της μεταλλικής επιφάνειας.

Αρχή λειτουργίας του συστήματος
Το σύστημα λειτουργεί με εναλλασόμενο ρεύμα που μέσω ενός πηνίου δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίου. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, προκαλεί τοπική θέρμανση στο αγώγιμο μέταλλο και αυτή η θέρμανση προκαλεί τη γρήγορη αποκόλληση της επικάλυψης από τη μεταλλική επιφάνεια.

Παρουσίαση.PDF

Η θέρμανση γίνεται ταχύτατα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και η διείσδυση της θερμότητας στην μεταλλική επιφάνεια είναι μόλις 0,3 mm, έτσι δεν προκαλείται καμία φθορά στην άλλη πλευρά της επιφάνειας αρκεί το μέταλλο βάσης να έχει ελάχιστο πάχος 5 mm.

Μετά την τοπική θέρμανση η απομάκρυνση του υλικού γίνεται εύκολα με ξύσιμο της επιφάνειας με μια σπάτουλα.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο μπορούν να αφαιρεθούν επικαλύψεις πάχους εώς και 30mm.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΡΑΜΟΓΏΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΓΩΓΟΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ
ΧΡΩΜΑ
ΣΚΟΥΡΙΑ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΜΜΟΥ Η ΝΕΡΟΥ
ΑΘΟΡΥΒΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

gen1
gen2
gen3
gen4
gen5
gen6

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ