Τα ηλεκτρονικά συστήματα επεξεργασίας νερού προσφέρουν λύση στο θέμα της προστασίας των δικτύων από επικαθίσεις ασβεστίου, αλάτων και διάβρωση.

Οι ζημίες, όπως η διάβρωση, η παρουσία οξειδίων του σιδήρου ή οξειδίων του χαλκού στο νερό ή το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω επικαθίσεων αλάτων στους λέβητες και άλλες κύριες εγκαταστάσεις, δεν γίνονται αντιληπτές έως ότου γίνουν ορατές με την πτώση πίεσης του νερού ή την ανάγκη αλλαγής των αντλιών, των μηχανών και των εγκαταστάσεων , ή της αλλαγή των σωλήνων λόγω των φραξιμάτων που δημιουργούνται , ειδικά στις περιοχές ζεστού νερού.

Οι δαπάνες για επισκευή ή την αλλαγή στις εγκαταστάσεις(νέες σωληνώσεις,αντλίες κλπ) ξεπερνούν πολλαπλάσια τις δαπάνες για εγκατάσταση μιας συσκευής επεξεργασίας νερού .

Τα συγκεκριμένα συστήματα λειτουργούν με ηλεκτρικό παλμό που ελέγχεται από ειδικό μικροεπεξεργαστή και προσαρμόζει τη λειτουργία της συσκευής ανάλογα με την παροχή του νερού αλλά και ανάλογα με την ποιότητα του νερού. Οι συσκευές είναι ανοξείδωτες και η ηλεκτρονική συσκευή είναι ανθεκτική στην υγρασία.

Επίσης φέρουν πιστοποίηση από την TUV.

Οι συσκευές επεξεργασίας νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε:
• Κτήρια
• Ξενοδοχεία
• Νοσοκομεία
• Βιομηχανίες
• Πλοία

Brochure .PDF
Brochure2 .PDF

borrak1
borrak2
borrak3

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ